Laser ve Diş Hekimliği


Tarih : 27 Ocak 2019  Lazer ve Diş Hekimliği

Laser ilk olarak 1960 yılında tanımlanmış olup tıpta bulduğu geniş kullanım alanlarından sonra 1994 yılından itibaren diş hekimliğinde de bir çok dalda verimli olarak kullanılmaya başlanmıştır. Diş hekimliğinde ilk olarak yumuşak doku cerrahisinde kullanımı yaygınlaşsa da avantajlarının üstünlüğü ortaya çıktıkça son yıllarda sert doku kullanım alanları da gelişmiştir. Laser genel olarak bilinenin aksine X ışınlarının sebep olduğu radyasyondan tamamen farklı bir ışık enerjisidir. Doğru endikasyonlarda ve uygun parametreler ile kullanıldığında bu yoğunlaştırılarak odaklanmış ışık enerjisi hiç zararsız bir şekilde istenilen etkiyi oluşturur

Diş hekimliğinde laser uygulamaları çoğunlukla  geleneksel tedavi yöntemlerini destekleyici olarak kullanılır.
Bazı vakalarda ise  tamamen bu tedavilerin yerine uygulanabilmektedir. En önemli avantajı hastaya sağladığı konfordur.

Sessiz çalışma imkanı tanıması, işlem yapılan bölgede yüksek sterilizasyon ve dezenfeksiyon sağlaması ve iyileşme süresini kısaltması nedeniyle  hem hekimler hem hastalar tarafından tercih edilmektedir.

Titreşim yapmaması, küçük müdahalelerde anesteziye gerek duyulmaması sebebiyle laser uygulamaları, diş hekimi korkusu olan her yaş grubu hasta için tercih edilebilir.

Diş hekimliğinde kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir:

Lazerle Çürük Temizlenmesi

Lazer enerjisi ile dişe ait tüm dokularda (mine, dentin, sement) bulunan diş çürükleri temizlenebilir. Ayrıca lazer enerjisinin özelliğinden dolayı steril bir ortam yaratılır ve daha sonra oluşabilecek çürükler engellenmiş olur.

Lazerle Kanal Tedavisi

Lazer ile kanallarda  sterilizasyon sağlanmaktadır. Kanal tedavisi yapılırken özellikle enfeksiyonlu kanallarda iyi bir sterilizasyon sağlandığı için iyileşme hızlı olur.

Lazerle Dişeti Tedavileri

Gingivektomi-Gingivoplasti:

Özellikle estetik protez çalışmalarında, ortodonti sonrası diş eti estetiğinin sağlanmasında lazer ile yapılan diş eti boyu ayarlamalarının çok daha güzel sonuçlar verdiği gerçektir. Lazer ile anestezisiz olarak diş etinin kesilmesinin-şekillendirilmesinin ardından kanamanın durması ve doku iyileşmesini beklemeye gerek kalmadan diğer işlemlere geçilebilir.

Küretaj:  Lazer ile yapılan derin diş eti temizliğinin ardından diş eti cepleri çok daha hızlı iyileşmektedir.

Depigmentasyon:

Diş etlerinde pigment artmasına bağlı olarak oluşan hiperpigmentasyonlar klasik yöntemlerde anestezi altında bistüri ile peeling yapılarak tedavi edilir. Lazer ile yapılan pigmentasyon tedavilerinde anesteziye gerek kalmaz ve hasta işlem sonrası hiçbir rahatsızlık duymadan yaşantısına devam edebilir.

Çocuklarda

Sürme  güçlüğü çeken dişlerin veya 20 yaş dişlerinin  üzerindeki  dişetinin laserle  bistüriye gerek  kalmadan alınması  sonucu  sürme güçlüğü çeken  dişin sürmesini  sağlamak. 20 yaş dişlerinin etrafında  oluşan perikoronitisi önlemek.

Yumuşak Doku Lezyonlarının Çıkarılması:

Ağız içinde normalin dışında oluşan tüm lezyonlar laserle  ve dikiş atmaya gerek kalmadan çıkarılmaktadır.

Frenektomi:

Dil, yanak ve dudak bağlarının konuşmayı engelleyecek şekilde fazla bağlı olduğu durumda kanamasız, ve dikişsiz bir biçimde bağların normal durumunu alması kesilerek sağlanır.Üst çene bağları bazen  üst keser  dişlerin  ayrılmasına  neden olur.

Lazerle Aft-Uçuk Tedavileri:

Aft ve uçukların merhem sürüp hassasiyetini azaltmaktan başka herhangi bir tedavi şekli bulunmamaktadır. Oysaki lazer ile aft ve uçukların üstüne ışın verilmesinin ardından normal süreçte 7 gün süren iyileşme süresinin hızlandığı ve aynı bölgede tekrar aft ve uçuk çıkmadığı gözlemlenmiştir.

Lazerle Hassasiyet Tedavisi

Diş eti çekilmelerine bağlı olarak meydana gelen diş hassasiyetleri bugüne kadar sadece flor sürülmesi ve özel diş macunları ile tedavi edilebilirken lazer ışını ile hassasiyete sebep olan dentin kanalları kapatılır ve hassasiyet giderilir.

Diş çekim sonrasında

Çekim sonrası  çekim boşluğunun  laserle  steril  edilmesi, iyileşmeyi hızlandırır ve diş çekimi sonrası  oluşabilecek  ağrıları da  ortadan kaldırır.

Lazerle  Beyazlatma

Klinik ortamında   lazer ile yapılan beyazlatmalarda daha  etkin sonuç alınmaktadır.

İmplantolojide

İmplant tedavisi uygulamalarında lazer teknolojisi ile cerrahi işlem aşamaları basitleşmekte ve tedavi genelinde zaman kazanılmaktadır.,özellikle dis cekimini takiben  hemen yapılan implantlarda cekim yerine uygulanarak bakterilerin yok edilmesini sağlar.Laserle  2. Cerrahiye  gerek   kalmadan  daha  önce  yerleştrilen implantların  üzereleri  açılıp, implant üzerine  diş  yapım aşamalarını kısaltabiliriz.

Periimplantitis

İmplant  etrafında  oluşan   enfeksiyonun  giderilmesinde kullanılır. Ameliyattan   sonra protez  aşamasına  geçmeden  oluşan enfeksiyondur.Laser  terapiden  sonra  yeterli  iyileşme elde  edilir  ve  protez  yapımına  geçilir.

Lazerle Cerrahi Tedaviler

Laser kullanımı ağız içi cerrahi işlemlerde kanama,ağrı,şişlik gibi komplikasyonları ve operasyon sonrası enfeksiyon riskini azalttığı için avantaj saglar.

Lazer ışını kanamayı azaltması ve dokuya az hasar vermesi dolayısıyla cerrahi operasyonların çeşitli aşamalarında kullanılır. Lazer desteği alınan cerrahi işlemler sonrası operasyon sonrası şişlik, morarma, ağrı gibi komplikasyonlar beklenenden daha az görülür. Apikal rezeksiyon kök uçunda oluşan lezyon hiçbir döner alete gerek kalmadan kesilir. Kemik operasyonları, 20 yaş çekimi için gereken kemik kaldırma işlemleri ve çeşitli kemik şekillendirmeleri çevre dokulara hasar vermeden yapılabilir.

Lazer ile Biostimülasyon

Düşük dozlarda verilen lazer enerjisi ortodontik tedavi başlangıcında veya cerrahi operasyonlar sonrasında  duyulabilecek  ağrıların oluşumunu önler ve yara  iyileşmesini hızlandırır.

Lazerin Sağladığı Avantajlar

Gelişen teknolojilere rağmen hala bir çok insan diş hekimine korkarak ve zorunda kalarak gitmektedir. Hastalar genelde döner aletlerin çıkardıkları seslerden ve tedavi için yapılan anestezilerden çekinmektedirler. Yeni geliştirilen laser sistemlerinin de en önemli avantajları bu noktalarda  ortaya  çıkar.

– Laserler bazı durumlarda geleneksel yöntemlere göre çok daha az acıya sebep olurlar. Bu yüzden çoğu zaman anestezi ihtiyacını minimalize ederken bazen tamamen ortadan kaldırmaktadırlar.

-Hastalarda endişeye sebep olan geleneksel döner aletlerin rahatsız edici sesleri ortadan kalkar.

-Özellikle çürük temizleme ve kavite preparasyonu işlemlerinde sağlam diş dokusunu tamamen korur, gereksiz doku uzaklaştırılmasını engeller.

-Bunların yanında kanamayı minimuma indirir böylece hem hasta konforu artar hem de hekim daha geniş ve temiz bir görüş açısıyla daha rahat ve verimli çalışır.

-Cerrahi girişimler sonrasında şişlikler ve ağrı konvansiyonel yöntemlere göre çok daha az olur. Post-operatif rahatsızlık çok azalır. Operasyon sonrası iyileşme süresi kısalır. Günümüz laserleri hastalara daha kabul edilebilir, temiz ve hızlı tedavi olma şansını verirler.