Kök Kanal Tedavileri


Tarih : 10 Ocak 2019 

Kök-Kanal Tedavisi

Erken safhada tedavi edilmeyen diş çürükleri ilerleyerek pulpaya (dişin damar ve sinirlerinin bulunduğu odacık) ulaşır(resimdeki 3 numaralı çürük) ve burada iltihabi değişimlere neden olarak dişin sağlığının bozulmasına  ve şiddetli ağrılar oluşmasına neden olur. İltihaba neden olan bakteriler kök ucundan sızarak çene kemiğine yayılır. Çene kemiğinde oluşan iltihap dişin kaybına, çevre dokularının da harabiyetine neden olur. Bu safhaya gelmeden önce, dişi ve çevre dokuları korumak için hastalıklı pulpa dokusunun alınmasıyla diş kurtarılabilir. Pulpa dokusu anestezi altında temizlendikten sonra, kanallar özel cihazlarla  genişletilip dezenfekte edilir. Tüm bu işlemlerden sonra pulpa odasının içi özel maddelerle kök ucuna kadar doldurulur. Sanıldığının aksine bu işlemler ağrısız gerçekleşmekte ve tedavi edilen diş uzun yıllar ağızda kalmaktadır.

Kanal tedavisi kaç seans sürer?

Kanal tedavisi dişteki sorunun boyutuna göre 30-60 dakikalık tek bir seans ile tamamlanabileceği gibi haftalarca sürebilen birçok seanslık işlemler de gerektirebilir.Tedaviyi tamamlama kriteri eğer varsa dişteki enfeksiyonun tamamen iyileştirilmesidir,eğer dişteki enfeksiyon kök kanallarına ve çevre kemik dokusuna ulaşmamış ise tek seansta kanal tedavisi tamamlanabilir.Genellikle tek seans yada 2-3 seansta tedaviler bitirilir.

Kanal tedavisi yapılmazsa ne olur?

Aşırı derece ilerlemiş çürükler veya derin diş kırıklarında dişin sinir ve damar dokusu olan pulpa kendini iyileştiremez ve diş canlılığını kaybeder. Canlılığını kaybeden diş enfeksiyon odağı haline gelerek bütün dişe yayılabilir. Bu aşamada kanal tedavisi yapılmazsa enfeksiyon kök ucundaki dokulara kadar ulaşabilir. Diş kökünü çevreleyen çene kemiği de iltihaplanarak rezorbe olur( iltihabın etkisiyle erir). Meydana gelen erime alanında granulom hatta kist oluşabilir. Bu aşamaya ulaşmış dişlerin kanal tedavisi daha uzun ve zahmetli işlemler gerektirecektir, hatta bazen dişin kurtarılması mümkün olmayacaktır.

Dişteki ilerlemiş boyuttaki çürüğün(resimdeki 3 nolu çürük) ilk belirtisi kendiliğinden yada bir uyaranın (sıcak ,soğuk,tatlı yiyecek içeceklerle) etkisiyle başlayan ve uzun süre devam eden ağrılar şeklinde olur.Bu aşamada kanal tedavisi ile % 100 e yakın oranda dişi kurtarmak mümkündür. Eğer bu aşamada müdahale edilmez ise ağrılar geçmiş olsa bile dişteki sorun ilerleyerek kök çevresindeki kemik dokusuna yayılarak enfeksiyon oluşturacaktır,genelde kronik seyreden bu enfeksiyon akutlaştığında ise şiddetli ağrı ve yüzde şişlik ile kendini gösterecektir.Bu aşamaya ulaşmış dişin kanal tedavisi ile iyileştirilmesi çok daha uzun ve zahmetli işlemler gerektirecek ve başarı oranıda azalacaktır.

Kanal tedavisinin aşamaları; 

1. Ağrısız bir tedavi olması için dişe anestezi yapılır.
2. Daha sonra çürük temizlenip, pulpa dokusuna(damar sinir dokusu) ulaşılarak hastalıklı sinir ve doku artıkları temizlenir.
3. Dişin kök kanal boyu özel cihazlarla ölçülür ve bu ölçüye göre kök ucuna kadar diş kök kanalına şekil verilir.Eğer kök kanalı enfekte olmamış ise bu aşamada iyice temizlenerek genişletilip şekillendirilen kök kanalları uygun kanal dolgu malzemeleriyle daha önce belirlenen boyda kök ucuna kadar doldurularak kanal tedavisi sonlandırılır.
4.Eğer kök kanalı enfekte olmuş ise diş kök kanalı iyice temizlenip şekillendirildikten sonra uygun bir kanal medikamenti ile doldurulur ve bu işlem diştamamen iyileşen kadar sürdürülür. Seanslar arasında diş iyileşene kadar geçici dolgu maddeleriyle dişin üzeri kapatılır. Dişteki enfeksiyon tamamen geçtikten sonra kanal içerisi kanal dolgu maddesiyle, kök ucuna kadar doldurulur.
5.Kanal tedavisinin tamamlanmasının ardırdan dişteki madde kaybının miktarına göre dolgu yada dolgu&kron(kaplama) ile diş restore edilir.

çürüğü kanallara kadar ulaşmış diş                               kök kanal tedavisi yapılmış diş

 

Kanal tedavisi uygulanmış bir dişin ömrü ne kadardır?

Dişin tekrar çürümesini önleyici tedbirler alınırsa,doğru yapılmış yani kök ucuna kadar başarılı bir şekilde doldurulmuş , başarılı olmuş bir kanal tedavisi ömür boyu ağızda kalabilir.Yarım yapılmış veya kanlları  boş bırakılan kanal tedavileri doğru  tedaviler değildir.Bu dişlerin ağrı ve enfeksiyon gibi sorun yaratma olasılığı çok yüksektir. Düzenli dişhekimi kontrollerinizde dişin çürüme riski değerlendirilip koruyucu önlemler alınabilir. Unutulmamalıdır ki tedavi görmüş bir dişin çürüme yada kırılma riski hiç tedavi görmemiş sağlam bir dişten daha fazladır.

kök kanal tedavisinde en önemli buluş hiç şüpesiz  apex locator lı kanal cihazlarıdır.Bu cihazlar  kök ucunu otomatik bulup kanalın boyunu tespit emekte ve özel frezleriyle kanalları kolayca  temizleyip şekillendirme özelliğine sahiptirler.Bu cihazları kullanan kliniklerde daha başarılı kök kanal tedavileri gerçekleştirilmektedir.